• Staff Search

  AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS


  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

  PPS(R)R1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN DAN REKABENTUK BANDAR
      SEKSYEN REKABENTUK BANDAR DAN KELULUSAN PELAN BANGUNAN
  saufi@ppj.gov.my
  03-88877209