• Staff Search

  SALWA BINTI MOHD SHARIF

  SALWA BINTI MOHD SHARIF


  PEGAWAI PERTANIAN G44

  PPK(L)T1
  JABATAN LANDSKAP DAN TAMAN
  BAHAGIAN REKREASI DAN OPERASI
      SEKSYEN OPERASI
  salwa.sharif@ppj.gov.my
  03-88877624