• Staff Search

  SALWA BINTI MOHD SHARIF


  PEGAWAI PERTANIAN

  PPK(L)T1
  JABATAN LANDSKAP DAN TAMAN
  BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
      SEKSYEN TAMAN DAN KAWASAN PROTOKOL
  salwa.sharif@ppj.gov.my
  03-88877624