• Staff Search

  TPr SALMAH BINTI HJ SALMAN


  PENGARAH KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

  P(R)R
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
  salmah@ppj.gov.my
  03-88877053