• Staff Search

  ROZIMAH BINTI WAHID

  ROZIMAH BINTI WAHID


  PEGAWAI TADBIR N48

  KPP(P)K
  JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
  BAHAGIAN PELESENAN
      SEKSYEN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
  rozimah@ppj.gov.my
  03-88877159