• Staff Search

  ROHANA BINTI SUKI


  PEMBANTU PENGUATKUASA

  PK(P)P23
  JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
  BAHAGIAN PENGUATKUASA
      SEKSYEN PENGUATKUASAAN
  rohana_s@ppj.gov.my
  03-88877000 ext. 8038