• Staff Search

    ROHAFIDRA BINTI BAKAR

    ROHAFIDRA BINTI BAKAR


    PENOLONG PEGAWAI TADBIR N32

    PPT(L)T1
    JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
    BAHAGIAN PENGUATKUASA
        SEKSYEN KESELAMATAN JALAN RAYA DAN DEPO
    rohafidra@ppj.gov.my
    03-88877395