• Staff Search

  ROHAFIDRA BINTI BAKAR


  PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  PPT(L)T1
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
      SEKSYEN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
  rohafidra@ppj.gov.my
  03-88877395