• Staff Search

  ROHAFIDRA BINTI BAKAR


  PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  PPT(L)T1
  JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
  BAHAGIAN PENGUATKUASA
      SEKSYEN KESELAMATAN JALAN RAYA DAN DEPO
  rohafidra@ppj.gov.my
  03-88877395