• Staff Search

  RODYAH BINTI SAAD


  PENOLONG JURUTERA

  PJ(B)J12
  JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN
  BAHAGIAN JALAN
      SEKSYEN JALAN
  rod@ppj.gov.my
  03-88877402