• Staff Search

  RAFIZAN BIN MOHD TAHIR


  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

  PPS(R)B5
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN DAN REKABENTUK BANDAR
      SEKSYEN INSPEKTORAT BANGUNAN DAN PERMIT SEMENTARA
  rafizan@ppj.gov.my
  03-88877105