• Staff Search

  NURIZAMI BINTI MOHD JOHAN


  PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

  PKP(P)B7
  JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
  BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN
      SEKSYEN KAWALAN KESELAMATAN MAKANAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
  nurizami@ppj.gov.my
  03-88877358