• Staff Search

  NUR AIN BINTI SAZALI


  PENOLONG JURUUKUR

  PJ(R)R6
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN PENGURUSAN TANAH DAN GIS
  nurain@ppj.gov.my
  03-88877641