• Staff Search

  NUR FARINI BINTI MUSTAPA UMAR


  PEGAWAI TADBIR

  PP(L)T2
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN KOMERSIAL DAN PELABURAN
      SEKSYEN KOMERSIAL DAN PELABURAN
  nur.farini@ppj.gov.my
  03-88877268