• Staff Search

  MOHD NAZREE BIN ISMAIL


  PENOLONG PEGAWAI LAUT (KONTRAK)

  PJ(R)A3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN ALAM SEKITAR, TASIK DAN WETLAND
      SEKSYEN PENGURUSAN AKTIVITI TASIK
  nazree@ppj.gov.my
  03-88877326