• Staff Search

  NUR ISMAIL BIN KHALIT


  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

  PPS(R)B2
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN DAN REKABENTUK BANDAR
      SEKSYEN INSPEKTORAT BANGUNAN DAN PERMIT SEMENTARA
  n_ismail@ppj.gov.my
  03-88877377