• Staff Search

  MUNTAHA BIN TASARIB


  ARKITEK

  PP(R)B1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN DAN REKABENTUK BANDAR
      SEKSYEN REKABENTUK SEJAGAT DAN KELULUSAN UBAHSUAI BANGUNAN
  muntaha.tasarib@ppj.gov.my
  03-88877521