• Staff Search

  MOKTI BIN SAIDIN


  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  PPK(A)T
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN DASAR DAN PERKHIDMATAN DIGITAL
  mokti@ppj.gov.my
  03-88877120