• Staff Search

  MOHD AZLI BIN HAJI ARIFIN

  MOHD AZLI BIN HAJI ARIFIN


  JURUTERA J52

  KPPK(B)P
  JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN
  BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK
      SEKSYEN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR
  mohd_azli@ppj.gov.my
  03-88877106