• Staff Search

  MOHD NAZRI BIN SAMIUN


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PTK(A)R
  JABATAN AUDIT DAN RISIKO
  BAHAGIAN AUDIT DALAM
      SEKSYEN AUDIT
  mohd.nazri@ppj.gov.my
  03-88877633