• Staff Search

  MOHD IZUAN BIN MOHD HASHIM


  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  PPTM(K)T17
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN PEMBANGUNAN DAN SOKONGAN APLIKASI
  mohd.izuan@ppj.gov.my
  03-88877227