• Staff Search

  MAHATHIR BIN KUSOIRY


  PENOLONG JURUUKUR

  PJK(R)R3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN PERUMAHAN
  mahathir@ppj.gov.my
  03-88877282