• Staff Search

  MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN


  PENOLONG JURUTERA

  PJ(B)B22
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN DAN INFRA
  m_izwan@ppj.gov.my
  03-88877570