• Staff Search

  NIK KHUSAIRIE BIN JAAFAR

  TPR NIK KHUSAIRIE BIN JAAFAR


  PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J44

  PPK(R)R3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN PROJEK KHAS
  khusairie@ppj.gov.my
  03-88877129