• Staff Search

  KHAIRUL HISHAM BIN AZAZIAN@AZIZAN


  PENOLONG JURUUKUR

  PT(W)P
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN PENGURUSAN TANAH DAN GIS
  khairul.hisham@ppj.gov.my
  03-88877655