• Staff Search

  KAMARUL ARIFFIN BIN ABD KADIR


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PPR(R)M4
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PENYELIDIKAN PERANCANGAN
  kamarul@ppj.gov.my
  03-88877274