• Staff Search

  IZZA NINA BINTI HAZMI @ HEJEMI


  PEGAWAI TADBIR

  PPK(K)A1
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
      SEKSYEN PENGURUSAN ACARA, PELANCONGAN, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
  izza.nina@ppj.gov.my
  03-88877615