• Staff Search

  NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN


  PENOLONG JURUTERA

  PJ(R)R5
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN DAN INFRA
  haslinda@ppj.gov.my
  03-88877510