• Staff Search

  ABD HARIS BIN MD YUSOF

  ABD HARIS BIN MD YUSOF


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29

  PPR(R)M5
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN LOCAL AGENDA 21 (LA21) PUTRAJAYA
  haris@ppj.gov.my
  03-88877188