• Staff Search

  FARDIYAH BINTI AMIR ALI


  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (KONTRAK)

  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN DAN REKABENTUK BANDAR
      SEKSYEN REKABENTUK SEJAGAT DAN KELULUSAN UBAHSUAI BANGUNAN
  fardiyah@ppj.gov.my
  03-8887