• Staff Search

  MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR


  PENOLONG JURUTERA

  PJK(R)R2
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN DAN INFRA
  faishal_r@ppj.gov.my
  03-88877522