• Staff Search

  EZAN ZAILAH BINTI RAHIM


  PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  PN(K)M3
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
      SEKSYEN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
  ezan@ppj.gov.my
  03-88877532