• Staff Search

  MOHD EDZUAN BIN ABDULLAH SANI


  PEGAWAI PERTANIAN

  KPP(L)P4
  JABATAN LANDSKAP DAN TAMAN
  BAHAGIAN PENGURUSAN HORTIKULTUR
      SEKSYEN PENGURUSAN POKOK DAN PERTANIAN BANDAR
  edzuan@ppj.gov.my
  03-88877313