• Staff Search

  DIANA BINTI ABU BAKAR

  DIANA BINTI ABU BAKAR


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA38

  PPRK(R)M
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN LOCAL AGENDA 21 (LA21) PUTRAJAYA
  diana@ppj.gov.my
  03-88877228