• Staff Search

  BAHTIAR BIN MD.SHARIF

  BAHTIAR BIN MD.SHARIF


  PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR C48

  KPP(R)A3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN ALAM SEKITAR, TASIK DAN WETLAND
      SEKSYEN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
  bahtiar@ppj.gov.my
  03-88877079