• Staff Search

  MOHD SHAMSUL AZUAR BIN TAJUDDIN


  PENOLONG PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR

  PPA(R)A5
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN ALAM SEKITAR, TASIK DAN WETLAND
      SEKSYEN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
  azuar@ppj.gov.my
  03-88877334