• Staff Search

  AMZAR IMAN BIN LATIB

  AMZAR IMAN BIN LATIB


  PEMBANTU OPERASI N11

  PAP(R)R
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
      SEKSYEN URUSETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)
  amzar@ppj.gov.my
  03-88877162