• Staff Search

  AMY NADIEA NAZIERAH BINTI IBRAHIM

  AMY NADIEA NAZIERAH BINTI IBRAHIM


  PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J41 (KONTRAK)

  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN PERUMAHAN
  amynadiea@ppj.gov.my