• Staff Search

  AMAN SHAH BIN ABDUL SATAR

  AMAN SHAH BIN ABDUL SATAR


  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F44

  PPK(K)T17
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN PEMBANGUNAN DAN SOKONGAN APLIKASI
  amanshah@ppj.gov.my
  03-88877067
  0122305426