• Staff Search

  AIDAWATI BINTI SULAIMAN


  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

  PPS(R)B8
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN KAWALAN BANGUNAN DAN REKABENTUK BANDAR
      SEKSYEN REKABENTUK SEJAGAT DAN KELULUSAN UBAHSUAI BANGUNAN
  aidawati@ppj.gov.my
  03-88877000 ext. 8091