• Staff Search

  AHMAD HELMI BIN ABU

  AHMAD HELMI BIN ABU


  PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J41 (KONTRAK)

  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERUMAHAN
      SEKSYEN BANDAR HIJAU PUTRAJAYA
  ahmad.helmi@ppj.gov.my
  03-88877004