• Staff Search

  MUNTAHA BIN TASARIB
  MUNTAHA BIN TASARIB

  ARKITEK J41

  PP(R)B1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  Lihat Profile
  MAHATHIR BIN KUSOIRY
  MAHATHIR BIN KUSOIRY

  PENOLONG JURUUKUR JA38

  PJK(R)R3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  Lihat Profile
  MAIZATUNNISA BINTI MOHTAR
  MAIZATUNNISA BINTI MOHTAR

  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA38

  PPTM(K)T2
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  Lihat Profile
  MARIA BINTI ABU BAKAR
  MARIA BINTI ABU BAKAR

  PENOLONG ARKITEK LANDSKAP JA38

  PTT(A)L
  JABATAN LANDSKAP DAN TAMAN
  Lihat Profile
  MAZNA BINTI DIN
  MAZNA BINTI DIN

  PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG L38

  PU(U)1
  JABATAN UNDANG-UNDANG
  Lihat Profile
  MOHAMED RAHAIZAH BIN MAT SAMAN
  MOHAMED RAHAIZAH BIN MAT SAMAN

  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA38

  PTT(A)S
  JABATAN AUDIT DAN KUALITI ASURANS
  Lihat Profile
  MOHD ZAPRI BIN NGAH
  MOHD ZAPRI BIN NGAH

  PENOLONG JURUTERA JA38

  PJK(B)J2
  JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN
  Lihat Profile
  MD. FUAD BIN JAMALUDDIN
  MD. FUAD BIN JAMALUDDIN

  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA36

  PPS(B)P1
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  Lihat Profile
  MOHD BADLISHAM B. MOHD ZAIN
  MOHD BADLISHAM B. MOHD ZAIN

  PENOLONG JURUTERA JA36

  PJ(L)P1
  JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN
  Lihat Profile
  MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR
  MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR

  PENOLONG JURUTERA JA36

  PJK(R)R2
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  Lihat Profile
  MOHD FERDAUS BIN MOHAMED
  MOHD FERDAUS BIN MOHAMED

  PENOLONG JURUTERA JA36

  PJ(L)T3
  JABATAN LANDSKAP DAN TAMAN
  Lihat Profile
  MOHD NAZREE BIN ISMAIL
  MOHD NAZREE BIN ISMAIL

  PENOLONG PEGAWAI LAUT A36 (KONTRAK)

  PJ(R)A3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  Lihat Profile
  MOHD NAZRI BIN SAMIUN
  MOHD NAZRI BIN SAMIUN

  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA36

  PTK(A)R
  JABATAN AUDIT DAN KUALITI ASURANS
  Lihat Profile
  MOHD PAUZI BIN RASHID
  MOHD PAUZI BIN RASHID

  PENOLONG JURUTERA JA36

  PJ(K)P1
  JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN
  Lihat Profile
  MOHD RANI BIN MOHD TAHIR
  MOHD RANI BIN MOHD TAHIR

  PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA36

  PPS(R)B3
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  Lihat Profile