Quotation B

Bil.        

Rujukan Sebut Harga        

Penerangan

Tarikh Dikeluarkan

Tarikh Tutup

Lampiran

1PPj/J(K)/SH(B)/06/2020KERJA-KERJA PEMBANGUNAN SISTEM E-RATING TANDAS AWAM PUTRAJAYA BAGI TUJUAN AUDITAN, PEMANTAUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN14/12/2020, 08:00:00 AM18/12/2020, 12:00:00 PM