• Departmental Function

    Kembali
      • Mengurus tender, kontrak dan perolehan.
      • Mengurus kaedah perolehan mengikut tatacara yang ditetapkan.