• Departmental Function

  Kembali
   • Menjalankan fungsi-fungsi penguatkuasaan dalam menguatkuasakan undang-undang, peraturan, garis panduan dan undang-undang kecil semasa serta membenteras kelakuan kurang sopan, kegiatan perjudian, laku musnah dan penyalahgunaan kemudahan awam;
   • Melaksanakan aktiviti advokasi keselamatan jalan raya kepada komuniti Putrajaya selaras dengan matlamat Sifar Kemalangan Maut Jalan Raya;
   • Menggalakkan aktiviti perniagaan dan komersial di Putrajaya;
   • Memproses permohonan lesen-lesen Penjaja, Premis Perniagaan, Papan Tanda Perniagaan, Iklan Sementara dan Kafe Luaran di dalam Putrajaya;
   • Mengurus permohonan serta pelantikan pengusaha/operator premis perniagaan dan memantau operasi dari segi kebersihan dan penyenggaraan;
   • Merancang, melaksana, mentadbir dan menilai dasar, peraturan dan aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat serta perkhidmatan yang berkaitan dengannya;
   • Merancang dan mengurus dasar, garis panduan dan proses yang berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran operasi perkhidmatan kemudahan masyarakat seperti Kompleks Kejiranan, Pusat Pembelajaran Kejiranan, Tanah Perkuburan serta kemudahan dan peralatan yang berkaitan dengannya;
   • Merancang dan melaksanakan dasar, peraturan serta aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan sukan dan rekreasi serta perkhidmatan kemudahan yang berkaitan dengannya;
   • Memantau kerja-kerja pembersihan (pungutan sampah berjadual, pemotongan rumput, sapuan jalan dan pembersihan perparitan);
   • Melaksanakan program dan aktiviti kitar semula;
   • Mengawal kebersihan dan menjalankan penggredan premis makanan; dan
   • Menjalankan kawalan vektor nyamuk serta kawalan kacau ganggu anjing dan kucing liar.
   • Melaksanakan pembangunan masyarakat melalui program modal insan dan peningkatan ekonomi bumiputera.
   • Merancang dan mengurus kemudahan komuniti.
   • Merancang dan melaksanakan pembangunan sukan.
   • Perancangan dan pengurusan kemudahan komersial.
   • Memproses permohonan lesen premis perniagaan, papan tanda dan iklan sementara.
   • Menggalakkan aktiviti perniagaan dan komersial.
   • Mengurus permohonan dan pelantikan operator premis perniagaan.
   • Menjalankan fungsi penguatkuasaan mengikut peraturan dan undang-undang.
   • Melaksanakan aktiviti advokasi keselamatan jalanraya.
   • Menjalankan kawalan vektor bagi nyamuk dan lain-lain yang berkaitan.
   • Pengurusan penangkapan haiwan kacau ganggu (anjing, kucing dll). 
   • Pengurusan pekhidmatan pembersihan awam dan sisa pepejal.
   • Pelaksanaan Program Kitar Semula.