• Staff Search

  MOHD MUSABRI BIN SHAHAROM

  MOHD MUSABRI BIN SHAHAROM


  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F52

  KPP(K)T2
  JABATAN PERKHIDMATAN KORPORAT
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      SEKSYEN SMART CITY
  musabri@ppj.gov.my
  03-88877109