• Staff Search

  MOHD FAUZI BIN A RAZAK


  PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

  PJ(R)A6
  JABATAN PERANCANGAN BANDAR
  BAHAGIAN ALAM SEKITAR, TASIK DAN WETLAND
      SEKSYEN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
  fauzi_r@ppj.gov.my
  03-88877320