• Staff Search

  AZMAN BIN AHMAD


  PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

  PKP(P)B1
  JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR
  BAHAGIAN KESIHATAN PERSEKITARAN
      SEKSYEN KAWALAN VEKTOR DAN PERSEKITARAN
  azman@ppj.gov.my
  03-88877224