• Projects    Kerja-kerja membina dan menyiapkan ramp, platform, walkway,  serta penyediaan peralatan.Kerja-kerja membaikpulih bumbung serta perobohan ruang-ruang berkaitan untuk dibina ruangan solatruangan Kayak, RC Boat serta penyediaan peralatan.

    Tarikh Iklan : 4 Ogos 2021Tarikh Tutup : 

    26 Ogos 2021

    Jangkaan Mula dan Siap kerja : Oktober 2021 – Mac 2022