• Annoucements

    Penangguhan Tarikh Tender / Sebutharga

    Share
    Public
    15 - 27 Jan 2021

    MERUJUK PENGISYTIHARAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BERKUATKUASA 13 JANUARI 2021 HINGGA 26 JANUARI 2021. ADALAH DIMAKLUMKAN SEMUA URUSAN TAKLIMAT DAN JUALAN TENDER/SEBUT HARGA YANG DIJADUALKAN PADA 13 JANUARI 2021 HINGGA 26 JANUARI 2021 AKAN DITANGGUHKAN SEPERTI BERIKUT:Bil