• Annoucements

    Notis Pindaan Tarikh Tender / Sebutharga

    Share
    Public
    15 - 27 Jan 2021

    MERUJUK PENGISYTIHARAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BERKUATKUASA 13 JANUARI 2021 HINGGA 26 JANUARI 2021. ADALAH DIMAKLUMKAN SEMUA URUSAN PENYERAHAN DOKUMEN TENDER/SEBUT HARGA YANG DIJADUALKAN PADA 13 JANUARI 2021 HINGGA 26 JANUARI 2021 TELAH DIPINDA DAN KAEDAH PENGHANTARAN ADALAH MELALUI  KIRIMAN POS BERDAFTAR/KURIER. PETENDER/PENYEBUT HARGA HENDAKLAH MEMASTIKAN DOKUMEN TERSEBUT SELAMAT TIBA PADA ALAMAT YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUM/PADA TARIKH TUTUP SEPERTI BERIKUT SELEWAT-LEWATNYA PADA JAM 12.00 TENGAH HARI.