• Annoucements

    Makluman Pembukaan Taman-taman Awam Putrajaya

    Share
    Public
    22 - 27 Oct 2020

    Taman-taman awam Putrajaya dibuka seperti biasa untuk kunjungan dari jam 7.00 pagi hingga 7.00 petang. Operasi harian seperti sewaan tapak, sewaaan basikal, trem dan lain-lain perkhidmatan adalah ditutup.