• Presint 10


    Presint 10

    Mengikut keperluan kedudukan perumahan di Presint 10 dan kecuraman tanah, Sisiran Putrajaya Presint 10 telah direka dengan laluan papan untuk kegunaan rekreasi. Sebuah pelancar bot dan jeti untuk aktiviti rekreasi air juga akan disediakan.